Info o zámku - Supermazlici

Supermazlíci
Přejít na obsah

Info o zámku

Fota z výletu > 2019 > Zámek Opočno 3.8.2019
INTERIÉRY
prohlídka v českém jazyce
Dospělí 120 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 80 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 80 Kč
Senioři nad 65 let 80 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 310 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 80 Kč
Držitelé karet ICOM, ICOMOS a Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK; pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (max. 2 osoby na skupinu), pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (max. 1 průvodce na skupinu), novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu, držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé průkazu bývalého zaměstatnce NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově. Lze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma
Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) 20 Kč
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 80 Kč

cizojazyčná prohlídka (možná jen po předchozí dohodě a rezervaci)
Dospělí 180 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 120 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 120 Kč
Senioři nad 65 let 120 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 470 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 120 Kč
Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) 30 Kč
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 120 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny
ZBROJNICE (rozšíření prohlídky INTERIÉRY)
Dospělí 50 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 40 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 40 Kč
Senioři nad 65 let 40 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 130 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 40 Kč
Držitelé karet ICOM, ICOMOS a Národního muzea, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (max. 2 osoby na skupinu), pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (max. 1 průvodce na skupinu), novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu, držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé průkazu bývalého zaměstatnce NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově. Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma
Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) 20 Kč
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 40 Kč

prohlídka zbrojnice v českém jazyce s rozšířeným výkladem (i jindy mimo pracovní dobu)
Dospělí 100 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 80 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 80 Kč
Senioři nad 65 let 80 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 80
Držitelé karet ICOM, ICOMOS a Národního muzea, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (max. 2 osoby na skupinu), pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (max. 1 průvodce na skupinu), novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu, držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé průkazu bývalého zaměstatnce NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově. Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 80

cizojazyčná prohlídka (možná jen po předchozí dohodě a rezervaci)
Dospělí 80 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 60 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 60 Kč
Senioři nad 65 let 60 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 210 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 60 Kč
Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) 30 Kč
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 60 Kč

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny
APARTMÁ KINSKÝCH (rozšíření prohlídky INTERIÉRY + ZBROJNICE)
Dospělí 50 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 40 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 40 Kč
Senioři nad 65 let 40 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 130 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 40 Kč
Držitelé karet ICOM, ICOMOS a Národního muzea, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí (max. 2 osoby na skupinu), pověření průvodci cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami (max. 1 průvodce na skupinu), novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu, držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé průkazu bývalého zaměstatnce NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově. Nelze uplatnit šestý vstup zdarma v rámci Klíče k památkám. zdarma
Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) 20 Kč
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 40 Kč

cizojazyčná prohlídka (možná jen po předchozí dohodě a rezervaci)
Dospělí 80 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-18 let 60 Kč
Studenti s platným průkazem 15-26 let, držitelé karty ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS 60 Kč
Senioři nad 65 let 60 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti 6-15 let) 210 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 60 Kč
Účastnící organizovaných skupin, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (např. mateřské školy) 30 Kč
Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 60 Kč

rezervace není nutná
Expozice
Interiéry zámku prošly v průběhu století řadou úprav. Jejich podoba i zařízení se měnily spolu s vkusem a potřebami uživatelů. Přesto se na opočenském zámku dochovalo mnoho kvalitně a s vytříbeným vkusem upravených interiérů.

Prohlídkové trasy zahrnují: etnografickou halu (africké a indiánské sbírky), kapli, pracovnu, pánskou ložnici, kuřácký salónek, jídelnu, reprezentační salón, hernu, koupelnu, oblékárnu, dámskou ložnici a pokoje pro hosty, obrazárny, knihovnu, orientální zbrojnici, lovecký sál a rytířský sál. Od roku 2012 lze (v rámci prohlídky celého zámku) zhlédnout tzv. „apartmá Kinských“. Jedná se o dva pokoje instalované podle starých seznamů mobiliáře v duchu 1. pol. 19. století s unikátním oboustranným obrazem Madony G. B. Chiariho.Sbírky
Sběratelství má v českých zemích tradici dlouhou více než 400 let. Sbírky císaře Rudolfa II. Habsburského nabyly světového významu. Zlatou dobou českého sběratelství byl počátek 18. století, kdy mnohé šlechtické sbírky dosáhly svého vrcholu. Obrozenecké hnutí a r. 1796 založená Společnost vlasteneckých přátel umění, přispěly k alespoň částečné záchraně rozprodávaných sbírek.Historické zbraně
Unikátem opočenského zámku je bezesporu rozsáhlá sbírka historických zbraní a zbroje, patřící k nejvýznamnějším v České republice.
Orientální zbrojnice představuje návštěvníkům zbraně japonské, čínské, barmské, thajské, indonéské, indické, íránské, turecké i jiných mimoevropských kultur.
K nejhodnotnějším exponátům zbrojnic patří zbraně palné; práce renomovaných puškařů (Kuchenreiter, Zellner, Cominazzo, Poser, Lebeda, Nowotný, Procházka aj.) v loveckém sále. Řadou kvalitních exemplářů jsou zastoupeny lovecké tesáky, nechybí ani kuše renesanční éry, pozdně gotická kopí a trofeje ulovené zvěře.
Nejpočetnější je pak kolekce evropských vojenských zbraní soustředěná do sálu rytířského. Plátové zbroje šlechtické i žoldnéřské, kordy toledské či solingenské produkce, doutnákové muškety, pistole ze 16. století, sbírka popravčích mečů německé a francouzské provenience a mnoho dalšího.Obrazy


Roku 1895 byla na Opočno soustředěna colloredo-mansfeldská sbírka obrazů. Její historie sahá do 18. století, katalog sestavený roku 1929 čítá 471 položek. Dva sály, nedávno reinstalované v duchu původního uspořádání, skýtají zejména barokní italská díla. Opočno se díky sběratelské vášni posledních majitelů chlubí pracemi mistrů, jakými byli například Giacomo del Po nebo Andrea Vaccaro.
K významným malbám patří kupříkladu Madona s Ježíškem a malým Janem Křtitelem vztahovaná k Florenťanovi Andreovi del Sarto, Ježíš mezi učenci následovníka Hieronyma Bosche, náhrobní renesanční obraz Žerotínský epitaf nebo oboustranně malované plátno Panna Marie Ochranitelka/Madona s Ježíškem, křížem a svatým Štěpánem vytvořené Giuseppem Bartolomeem Chiarim.Etnografické kolekce


Součástí prohlídky jsou i etnografické sbírky získané především nákupem během dobrodružných cest majitele zámku Josefa Colloredo-Mannsfelda; mimo jiného exponáty z „mahdistického povstání“ v Súdánu, trofeje africké a severoamerické zvěře (lvů, levhartů, buvolů, antilop nebo medvědů), oblečení, keramika a košíkářské práce Indiánů, předměty denní potřeby afrických kmenů.

Z dalšího...

...jmenujme 10000 svazků colloredo-mannsfeldské knihovny, sbírky historického skla a porcelánu nebo prostory přibližující zejména vybavením nábytkem kulturu bydlení - hostinské pokoje a tzv. apartmá Kinských.


Návrat na obsah