U vlčí jámy - Supermazlici

Supermazlíci
Přejít na obsah

U vlčí jámy

Brtnice > Pověsti

Jak místní pověst z roku 1780 říká:
Lidé, kteří žili v obci Uhřínovice, zpozorovali výskyt zvířat, o kterých někteří tvrdili, že to jsou vlci. Bylo to z místech, kde my nyní říkáme ve "Vlčích jamách". V zimě zde dokonce spatřili i jejich stopy ve sněhu a i u krajních chalup ve vesnici. Tajemné návštěvy byly čím dál tím víc dotěrnější. Stávalo se, že lidé zaměstnaní večer vyprávěním či draním peří, byli vyrušeni šramotem u okna. spatřily oči svítily jako uhlíky. Bylo neklamným znamením, že domky jsou obléhány vlky.

Vlci byli často pozorováni za měsíčních nocích, jak slídí po zbytcích potravy, na dvorku. Zpráva se rychle roznesla, ale nepřikládala se jí žádná vážnost, jelikož vlci v našem kraji byli již dávno vyhynulí. Až konečně věc vyvrcholila případem, který málem stál lidský život.
Sestra majitele Dohnalovy chaloupky chodila jako mnohé jiné ženy vždy večer po chalupách drát peří. Osudného večera, sotvaže vyšla před dům na cestu, vyřítil se náhle na cestu ze stráně, tenkrát hustě trnkovým křovím porostlé vlk. Jeho náhlému výpadu se žena ubránila jen díky své duchapřítomnosti. Tenkrát byly všechny části obleku našich předků tkány z lněných nití, které si lidé vyráběli sami z pěstovaného lnu. Tak i vlkem napadená měla přes svou lněnou suknici zástěru z této látky. Rozvázala tkaloun zástěry a hodila ji na hlavu vlka. Zatímco se šelma nemohla zbavit nenadálé přikrývky, utekla vyděšená žena do chléva, který se nalézal pod byty domu, zavřela dveře a tím se zachránila.

Rozervaná zástěra a pravdivé vyprávění té, jež zažila chvíle opravdové hrůzy konečně přesvědčilo všechny ostatní o tom, že řeči o vlcích nejsou výtvorem pouhé obrazotvornosti.
Úřední správa brtnického nadlesního v roce 1781 říká, že lesní adjunkt vystopoval pět vlčat a za těch pět chycených vlčků dostal i zaplaceno. Kromě želez(kapkan), byli hojně budované vlčí jámy. V témže roce dostali obyvatelé instrukce k vybudování vlčích jam v každé vesnici. Jako návnada sloužila domácí zvířata (husa,podsvinče,...).

Ale ejhle:"Kdo jinému jámu kopá,..."v jamách se nacházeli nejen vlci ale i jiná zvěř a i lesní a tak byly jámy zasypány a zůstala jen tato pověst.
Návrat na obsah